top of page

Het Seamen Centre Zeebrugge kan ook rekenen op de steun van de Seamen Centre Friends die hun steentje bijdragen tot de werking van het Seamen Centre door deel te nemen aan de diverse activiteiten georganiseerd door de vzw, zoals stadsbezoeken,  voordrachten, buitenlandse reizen, de ledendag, enz...

bottom of page