top of page
Bestuur

BESTUUR

 

Olivier Crousel            Voorzitter

Stefaan Hoppe           Ondervoorzitter

Raf Sypré                  Secretaris

Edouard Libbrecht      Penningmeester

Peter Degroote           Bestuurder - afgevaardigde MBZ

Jean-Pierre Dezeure     Bestuurder

Christian Roos            Bestuurder - afgevaardige ITF

Erna Vienne                Bestuurder

 

 

bottom of page