top of page

GESCHIEDENIS

De snelle groei van Zeebrugge - de Zeehaven van Brugge - tot een wereldhaven met een jaarlijkse overslag van meer dan 45 miljoen ton goederen uit meer dan zevenduizend zeeschepen geeft onze haven een wijde uitstraling. Vanaf het openstellen van de nieuwe achterhaven in 1985 is de internationale scheepvaart op Zeebrugge aanzienlijk toegenomen.

De zeelieden die deze vaartuigen bemannen zijn voorname medewerkers aan die groeiende welvaart.

 

Naast een zorgdragende verwerker van goederen hoort ook een gastvrij onthaal van deze zeelieden tot de taak van de havengemeenschap.

Overtuigd van de noodzaak van een zeemanshuis, ook in een snelhaven als Zeebrugge, en in overeenstemming met onze statuten beslisten wij tot het heroprichten van een zeemanshuis in onze haven.

 

Het begon allemaal eind december 1984 toen de vorige "Seamens Club" haar deuren sloot. Kort daarop  beslisten enkele personeelsleden van de havenkapiteinsdienst van het havenbestuur MBZ om opnieuw een zeemanshuis te openen in onze haven. Zoals bij elk nieuw initiatief waren de pioniersjaren van het zeemanshuis niet altijd gemakkelijk. Uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd ons zeemanshuis onder te brengen in een oude werfkeet nabij de P.Vandammesluis.

 

Op 18 april 1986 opende  de "Octopus  Seamen's Club" de deuren.

Gezien de aard van het gebouw, stond het van bij het begin vast dat het hier om een voorlopig onderkomen ging.  Door de steeds toenemende uitbreiding van de haven, was ons zeemanshuis op deze plaats gedoemd te verdwijnen. 

Een andere inplanting voor een volwaardig en duurzaam gebouw was noodzakelijk.

 

Op 2 februari 1997 werd het gebouw van de oude visserijschool aan het marktplein te Zeebrugge door onze vereniging aangekocht om er ons zeemanshuis in onder te brengen. Omdat onze eigen financiële middelen ontoereikend waren om het pand om te bouwen tot een zeemanshuis hebben wij hiervoor een beroep gedaan op het ITF Seafarers Trust.

 

Op 12 oktober 1998 werd ons dossier, met de steun van het ITF kantoor van Antwerpen, voor de financiering van de noodzakelijke verbouwing overgemaakt aan het ITF Seafarers Trust in Londen.

 

Op 20 januari 1999 keurde de beheerraad van het ITF Seafarers Trust onze aanvraag goed en werd ons een bedrag van 15 miljoen oude Belgische franken ter beschikking gesteld voor de verbouwingswerken.  Deze beslissing vanwege het ITF Seafarers Trust is bepalend geweest voor het verder bestaan van een zeemanshuis in Zeebrugge. Dit staat ook vermeld op een herinneringsplaat in de inkomhal van het zeemanshuis.

 

Op 28 juni 2000 werd ons nieuw zeemanshuis het Seamen Centre Zeebrugge plechtig geopend (lees meer).


Ook donderdag 18 oktober 2001 was een heuglijke dag, toen Koning Albert en Koningin Paola een bezoek brachten aan het Seamen Centre Zeebrugge (lees meer).

bottom of page